Vitamin B12 – BÍ MẬT SỨC KHỎE & HẠNH PHÚC VIÊN MÃN

Vitamin B12 – BÍ MẬT SỨC KHỎE & HẠNH PHÚC VIÊN MÃN

Vitamin B12 là một chất dinh dưỡng thiết yếu mà chúng ta phải lấy từ thực phẩm hoặc chất bổ sung vì cơ thể chúng ta không thể tạo ra nó. Những người có nguy cơ thiếu hụt Vitamin B12 bao gồm: người ăn chay, người ăn thuần chay, người mang thai, người đang cho…