DINH DƯỠNG LÀ GÌ?

DINH DƯỠNG LÀ GÌ?

Từ điển Collins định nghĩa “dinh dưỡng là quá trình đưa thức ăn vào cơ thể và hấp thụ các chất dinh dưỡng trong thức ăn đó”. Về cơ bản, chúng ta cần chất dinh dưỡng từ thực phẩm để tồn tại và phát triển. Mặc dù đồ ăn chắc chắn là để thưởng thức,…