“Hữu tâm vô tướng, tướng do tâm sinh”

“Hữu tâm vô tướng, tướng do tâm sinh; hữu tướng vô tâm, tướng tùy tâm diệt” Nếu bỗng một ngày, bạn cảm thấy mắt mờ mà không rõ nguyên nhân, có thể gan của bạn đang có vấn đề. Vị giác trở nên không rõ ràng, có lẽ tim bạn đang xảy ra chuyện rồi….